Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Zróżnicowanie preferencji konsumentów

Dążenie do rozszerzenia rynku (kręgu konsumentów) może skłaniać do tworzenia wielu różnych odmian produktów, odpowiadających zróżnicowanym preferencjom konsumentów w ramach danego typu potrzeb. Im bardziej heterogeniczne grupy konsumentów w obrębie danego typu potrzeb mogą być wyodrębnione, tym dalej może być posunięty proces pionowego różnicowania produktów, przyczyniający się do rozszerzenia zakresu rynku i wzrostu ogólnej wielkości sprzedaży.

Z uwag tych wynika, że różnicowanie pionowe produktów ma sens zwłaszcza wtedy, gdy można wyodrębnić różniące się od siebie segmenty rynku w obrębie danego typu potrzeb. Jeżeli segmentów takich nie można wyróżnić, to różne odmiany produktu stają się w stosunku do siebie konkurencyjne, co powoduje, że wzrost sprzedaży jednej odmiany jest związany z zahamowaniem sprzedaży innej. Jednostronne dążenie do pogłębiania asortymentu, nie uwzględniające m.in. możliwości wyodrębnienia segmentów rynku, może prowadzić do pozornego różnicowania produktów, sprzecznego z interesami konsumentów, oraz do marnotrawstwa środków.

Zróżnicowanie preferencji konsumentów w obrębie danego typu potrzeb wymaga przynajmniej wyodrębnienia podstawowych odmian produktu (rysunek 8.12). Wyodrębnienie to może być punktem wyjścia dalszych działań związanych z procesem różnicowania produktu.

Dodatkową ważną przesłanką różnicowania pionowego produktów może być dążenie do uwydatniania ich funkcji spośród funkcji produktów sprzedawanych przez inne przedsiębiorstwa, wzbogacone co stwarza możliwości pozyskania dodatkowych konsumentów oraz wzrostu sprzedaży. Przesłanka ta ma istotne znaczenie w warunkach wzrostu aktywności konkurentów na rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.