Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Zbiór wybadków ubezpieczeniowych – dalszy opis

Wypadki ubezpieczeniowe w rozważaniach statystycznych rozróżniamy z uwagi na wysokość odszkodowania, jakie otrzymaliśmy od firmy ubezpieczeniowej. Tak więc w statystyce roszczeń cechą ilościową charakteryzującą jednostkę statystyczną jest wysokość przyznanego odszkodowania lub świadczenia ustalanego według zasad stosownych dla odpowiedniego rodzaju i grupy ubezpieczeń. Wspomniane zasady grupowania powodują, że mamy do czynienia ze zróżnicowaniem charakterystyk cech ilościowych.

Ważną informacją dotyczącą zbiorowości wypadków ubezpieczeniowych jest również liczba zgłoszonych oraz liczba zaspokojonych roszczeń. Te dane są wykorzystywane przy ocenie funkcjonowania firmy oraz planowaniu działań finansowych na przyszłość (ustalenia tzw. rezerwy odszkodowań i świadczeń). Ustalenia wysokości tej rezerwy, tzn. roszczeń powstałych w minionym okresie i niezaspokojonych przez firmę, możemy dokonać metodami statystycznymi, jeżeli znamy liczbę nieuregulowanych roszczeń i przeciętną wysokość wypłacanych roszczeń w minionym okresie, na podobnej zasadzie, jak wartość uprawy w przykładzie 6.3.

W przypadku roszczeń (świadczeń) metody statystyki ubezpieczeniowej uwzględniają w analizie również zestaw cech jakościowych, umożliwiających dokładną charakterystykę jednostki (wypadku, szkody), mając na uwadze miejsce, czas oraz opis przyczynowo-skutkowy (rzeczowy). Tak więc wspomniane cechy jakościowe są rozpatrywane w aspekcie rzeczowym (przedmiot i rodzaj szkody, przyczyna wypadku), aspekcie przestrzennym (gdzie wystąpiła szkoda) oraz aspekcie czasowym (kiedy powstała szkoda).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.