Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwie

Zarządzanie kompetencjami jest (powinno być) zorganizowaną metodyczną działalnością prowadzoną przez przedsiębiorstwo, polegającą na:

– 1) określaniu kompetencji niezbędnych na poszczególnych stanowiskach,

– 2) ustalaniu kompetencji posiadanych przez kierowników i pracowników,

– 3) ustalaniu możliwości, zainteresowań i preferencji kierowników i pracowników pod kątem rozwoju ich kompetencji i projektowania “ścieżek karier’’,

– 4) ustalaniu brakujących kompetencji (w relacji do wymogów stanowisk pracy),

– 5) podejmowaniu zespołu działań zmierzających do uzupełnienia brakujących kompetencji i przygotowania awansów,

– 6) przygotowaniu merytorycznym i psychologicznym kierowników i pracowników do funkcjonowania w przyszłości i do niezbędnych zmian.

Uwzględniając treść powyższej definicji, można więc mówić o systemie zarządzania kompetencjami w przedsiębiorstwie. Określenie kompetencji niezbędnych na poszczególnych stanowiskach jest nieodzowna dla sensownego doboru ludzi, ukierunkowania rozwoju zawodowego, a także wynagrodzenia. Informacja o samym tylko zawodzie bądź zawodzie i specjalności jest zupełnie niewystarczająca dla efektywnej rekrutacji i właściwego doboru ludzi do stanowisk z zewnętrznego czy wewnętrznego rynku pracy.

Dla przykładu, nie wystarcza informacja, że do pionu finansowo-księgowego trzeba przyjąć księgowego. Trzeba wiedzieć, czy konieczne jest wykształcenie wyższe ekonomiczne, czy też wystarczy średnie, jaki jest zakres rzeczowy prac na tym (wakującym) stanowisku, jaki stopień oczekiwanej samodzielności i odpowiedzialności, jakie jest wymagane doświadczenie, jaki preferowany przebieg dotychczasowej praktyki, czy trzeba umieć obsługiwać komputer (jeśli tak, to jakie użytkowe programy), jakie kursy i szkolenia kandydat powinien mieć ukończone itd.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.