Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Wybór środków reklamy

Drugą ważną podstawą wyboru idei reklamy są badania produktu, jego funkcji, sposobu użytkowania itp. W badaniach tych uwzględnia się i podkreśla punkt widzenia odbiorcy produktu. Walory produktu – istotne z punktu widzenia techniki – mogą nie mieć żadnego znaczenia dla konsumenta i jako takie mogą nie być przesłanką wyboru idei reklamy produktu3.

Kolejnym etapem procesu programowania i organizowania środków działań reklamowych jest wybór środków reklamy, a więc sposo- reklamy bu przekazywania informacji do odbiorcy. Wybór ten zależy od wielu czynników. Ważnym problemem przy wyborze środków reklamy jest ich dostosowanie do treści, które mają być przekazane konsumentowi. Środki reklamy, wobec trudności określenia stopnia ich skuteczności, wybiera się często na podstawie analizy stosowania środków reklamy w podobnych warunkach w przeszłości lub na podstawie analizy różnych konkretnych przypadków ich stosowania przy sprzedaży danego produktu.

Wybór środków reklamy jest ważnym, ale nie wyczerpującym technicznych składnikiem decyzji o sposobie przekazywania informacji do środków odbiorcy. Wybierając środki reklamy, należy również ustalić przekazywania techniczny sposób przekazywania informacji za pomocą wy- informacji branego środka. Jeżeli więc przyjmiemy prasę jako środek reklamy, trzeba jeszcze określić wielkość i miejsce ogłoszenia, układ jego elementów itp.

Organizując działania reklamowe na rynku, należy również Określenie wybrać i określić odpowiedni dla produktu termin podjęcia akcji terminu reklamowej, czas trwania poszczególnych kampanii reklamowych i czasu akcji, oraz dokonać odpowiedniego podziału w czasie wydatków na podział reklamę. W tym celu należy przeprowadzić analizę miejsca wydatków produktu na rynku oraz systematycznie śledzić procesy sprzedaży w miarę zmiany wielkości wydatków na reklamę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.