Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Wybór kanałów dystrybucji – ciąg dalszy

Rodzaje Towar może być doprowadzany do konsumenta przy wykorzys- kanałów taniu kanałów od bardzo prostych do bardzo skomplikowanych, dystrybucji Może być wykorzystany jeden bądź kilka kanałów dystrybucji.

Jeśli np. producent decyduje się na sprzedaż wszystkich produktów i wykorzystuje te same szczeble kanałów i typy pośredników, to utworzony kanał jest prosty. W rzeczywistości jednak, ze względu na działanie wielu czynników, większość kształtowanych kanałów dystrybucji jest heterogeniczna i tworzona z różnych podsystemów. Tego rodzaju kanały są kanałami kompleksowymi.

Sposoby Wybór kanałów dystrybucji powinien nastąpić po uwzględnieniu doprowadzania pożądanego sposobu doprowadzania towarów do ostatecznego towarów nabywcy. Dla producenta oznacza to konieczność ustalenia do nabywcy zakresu stosowania sprzedaży bezpośredniej oraz wykorzystywania przedsiębiorstw pośredniczących.

Chociaż sprzedaż towarów konsumpcyjnych bezpośrednio konsumentom występuje dość rzadko (pomijamy tu handel targowiskowy), można ją z powodzeniem traktować jako możliwe rozwiązanie i wykorzystywać przy tym takie metody sprzedaży, jak sprzedaż obwoźna i sprzedaż wysyłkowa.

Dążenie do bardziej efektywnego doprowadzania towarów do konsumenta i niemożność powszechnego stosowania sprzedaży bezpośredniej skłaniają producentów do wykorzystywania pośrednich metod sprzedaży towarów. Włączenie przedsiębiorstw pośredniczących, wyspecjalizowanych w wykonywaniu określonych czynności dystrybucyjnych, może być (a często jest) konieczne ze względu na efektywność procesu obsługi konsumentów. W wielu przypadkach jedynie dzięki pośrednikom handlowym można dotrzeć do określonych segmentów rynku.

W przypadku artykułów konsumpcyjnych pośrednikami, którzy obsługują bezpośrednio konsumenta, są zwykle przedsiębiorstwa i punkty sprzedaży detalicznej. Zmiany typów punktów sprzedaży detalicznej i organizacji przedsiębiorstw handlowych wywołują wiele problemów, które producent musi rozwiązać, zanim podejmie decyzję dotyczącą wyboru pośredników.

W celu dokładnego określenia pożądanego punktu sprzedaży detalicznej oraz pośredników na każdym szczeblu należy przeprowadzić badania wielu cech tych punktów i pośredników, przede wszystkim ich lokalizacji, asortymentu, warunków sprzedaży, zakresu świadczonych usług itp. W przypadku niektórych artykułów (np. żywnościowych) charakterystyka punktów sprzedaży oraz pośredników może być bardzo ogólna, a w innych – bardzo szczegółowa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.