Warsztaty 12 i 13 lipca 2014 w ŁowiczuZapraszamy na warsztaty 12 i 13 lipca 2014 r. w Łowiczu
“Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”

To projekt realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi w partnerstwie z Fundacją NA DOBRE na terenie gminy Wilków, woj. lubelskie, poszkodowanej w powodzi w 2010 r. Celem projektu jest przygotowanie mieszkańców i samorządu, do uczestniczenia w wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacjach społecznych prowadzonych podczas tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Spotkania edukacyjne umożliwią odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczestników przyszłych konsultacji. Ułatwią mieszkańcom zabieranie głosu w dyskusji oraz przygotowanie i przedstawienie własnych propozycji rozwiązań do tworzonych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Będą prowadzone pod okiem specjalistów(dialog społeczny, planowanie przestrzenne, hydrologia, zarządzanie kryzysowe) w tym psychologa społecznego, który spotkaniami z mieszkańcami gminy Wilków rozpoczął działania projektu.

Serdecznie zapraszamy na I warsztat z cyklu 5 szkoleń dla Wolontariuszy
Konsultacji Powodziowych w ramach projektu „Przygotujmy się razem”.
Warsztat odbędzie się w dniach 12 i 13 lipca 2014 r. w Łowiczu w Hotelu
Eco. Dowiedzą się Państwo m.in., na czym polega nasz projekt i jaka jest
w nim Państwa rola. Ustalimy wspólnie dalszy plan działań i podzielimy
się doświadczeniami, które mogą się przydać przy prowadzeniu
konsultacji społecznych. Prosimy w związku z tym o zabranie ze sobą
zdjęć lub materiałów obrazujących, w jakich działaniach społecznych
brali Państwo udział.

Koszty Pani/Pana udziału w warsztacie pokrywane są przez organizatorów.
Uwaga! Zwracamy koszty dojazdu. Osobom dojeżdżającym z Wilkowa do
Łowicza i z powrotem oferujemy przejazd busem – szczegóły podamy
mailowo lub telefonicznie.

Jeśli wymagają Państwo szczególnej diety (np. wegeteriańskiej itp.),
prosimy o informację w e-mailu/smsie potwierdzającym Państwa udział w
warsztacie. Proponujemy strój nieformalny, ale ostateczny wybór należy
do Państwa.

Zakwaterowanie: Hotel Eco, ul. Podrzeczna 22; tel.: +46 – 830 00 05;
http://www.hotel-eco.pl/kontakt.php

Prosimy o potwierdzenie przyjazdu na warsztaty mailem, telefonem lub smsem
do dnia 8 lipca br.

Fundacja Wspomagania Wsi
tel. 22 636 25 70-75
Ewa Żuławnik ezulawnik@fww.org.pl tel 502 936 512;
Marta Szymczyk mszymczyk@fww.org.pl tel. 513 919 147