Results for tag "zasoby-wodne-w-polsce"

Podstawowe informacje o zasobach wodnych Polski

Zasoby wody słodkiej na Ziemi szacuje się na 37,5 milionów km3. Na Polskę przypada z tego około 220 km3 wody. Z tej objętości ponad 70% tracimy na skutek parowania, reszta – średnio 62 km3 – odpływa rzekami – głównie do Bałtyku. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to 1580 m3 rocznie, a zatem trzykrotnie mniej niż wynosi średnia europejska.

Read More →