Results for tag "wizyta-studyjna"

Wizyta studyjna w Gminie Dąbrowa Chełmińska

Na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska w dniach 17-19 kwietnia br. odbyła się wizyta studyjna połączona ze szkoleniem w ramach projektu pn. “Przygotujmy się RAZEM!” – Społeczne konsultacje zarządzaniem ryzykiem powodziowym. Gospodarzem wizyty był Wójt Gminy Radosław Ciechacki przy udziale Komendanta Gminnego OSP Romana Gąsiora, Komendanta Formacji OC Józefa Kozdronia i Naczelników OSP Dąbrowy Chełmińskiej, Czarża, Gzina, Wałdowa Królewskiego oraz Inspektora ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC.
Zaproszonymi gośćmi byli uczestnicy prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi projektu – wolontariusze konsultacji powodziowych z gminy Wilków oraz koordynator Ewa Żuławnik.

Read More →