Results for tag "warsztaty"

Warsztat dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych właśnie trwa…

Jest to ostatni przewidziany warsztat dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych w dniach 11 i 12 kwietnia 2015 w Dworku Przepiórka (Szczekarków Kolonia 48).

Tematem warsztatu jest wymiana doświadczeń wolontariuszy konsultacji powodziowych oraz wypracowanie wniosków doskonalących w zakresie prowadzenia spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami.

Zaangażowanie grupy WKP w podsumowanie spotkań z mieszkańcami Gminy Wilków widać na zdjęciach…

Read More →

II Warsztat Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych 27-28 września

162

27 i 28 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie odbył się II warsztat Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych pt. „Skuteczne konsultacje społeczne – praktyka i teoria”. Spotkanie otworzył Wójt Gminy Wilków, Grzegorz Teresiński, przypominając doświadczenia społeczności oraz samorządu Wilkowa z przeżytych powodzi, zwłaszcza z roku 2010.

Read More →

I warsztat dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych: Podsumowanie

12 i 13 lipca 2014 r. w Łowiczu odbył się pierwszy warsztat dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych w ramach projektu „Przygotujmy się razem”. 

Przedstawiono założenia Programu ,,Obywatele dla demokracji” i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Koordynatorzy projektu ze strony Fundacji Wspomagania Wsi oraz partnera – Fundacji NA DOBRE, przedstawili działalność swoich organizacji oraz podział zadań do wykonania związanych z realizacją projektu.

Szczegółowo omówiono cel projektu „Przygotujmy się razem!” oraz wszystkie zaplanowane wydarzenia i działania, który cel ten pozwolą osiągnąć.

Uczestnicy poznali się  i wymienili swoje dotychczasowe doświadczenia. Sporo czasu poświęcono wspólnemu zdefiniowaniu roli, jaka w projekcie przypadnie Wolontariuszowi Konsultacji Powodziowych.

Podczas warsztatu uczestnicy ćwiczyli narzędzia komunikacji jakościowej, jakie ze względu na swoją rolę będą mogli wykorzystać na spotkaniach z mieszkańcami – m.in. techniki poszukiwania pomysłów i podejmowania decyzji (jak burza mózgów, technika grupy nominalnej, metaplan, benchmarking), techniki aktywnego słuchania, parafrazowania itp.

Ustalono wspólnie dalszy plan działań,  w tym terminy kolejnych warsztatów, z których najbliższy odbędzie się w dniach 27-28 września br.

dow 111

Warsztaty 12 i 13 lipca 2014 w Łowiczu

Zapraszamy na warsztaty 12 i 13 lipca 2014 r. w Łowiczu
“Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”

To projekt realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi w partnerstwie z Fundacją NA DOBRE na terenie gminy Wilków, woj. lubelskie, poszkodowanej w powodzi w 2010 r. Celem projektu jest przygotowanie mieszkańców i samorządu, do uczestniczenia w wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacjach społecznych prowadzonych podczas tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Read More →