Results for tag "sytuacja-hydrologiczna-w-kraju"

Informacja o sytuacji hydrologicznej w kraju

Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej sytuacji hydrologicznej ukazują się codziennie i znajdują się w serwisie www.kzgw.gov.pl na stronie:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Ogloszenia-i-informacje.html