Results for tag "sygnalizacja-w-czasie-powodzi"

Sygnalizacja w czasie powodzi

flagi_powodz

Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.

Alarm powodziowy ogłasza się (z uwzględnieniem warunków lokalnych), gdy poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy a prognoza hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wód.

Read More →