Results for tag "spotkania-wolontariuszy-konsultacji-powodziowych"

Ostatni warsztat dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych

Ostatni warsztat dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych odbędzie się w dniach 11 i 12 kwietnia 2015 w Dworku Przepiórka (Szczekarków Kolonia 48).

Tematem warsztatu jest wymiana doświadczeń wolontariuszy konsultacji powodziowych oraz wypracowanie wniosków doskonalących w zakresie prowadzenia spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami.