Results for tag "spotkania-edukacyjne"

Warsztaty 12 i 13 lipca 2014 w Łowiczu

Zapraszamy na warsztaty 12 i 13 lipca 2014 r. w Łowiczu
“Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”

To projekt realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi w partnerstwie z Fundacją NA DOBRE na terenie gminy Wilków, woj. lubelskie, poszkodowanej w powodzi w 2010 r. Celem projektu jest przygotowanie mieszkańców i samorządu, do uczestniczenia w wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacjach społecznych prowadzonych podczas tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Read More →