Results for tag "powodzie-w-historii-polski"

O powodziach

Powodzie należą do katastrof naturalnych powodujących największe szkody w majątku indywidualnym i publicznym. Huragany, trzęsienia ziemi i susze są pod tym względem mniej dotkliwe. Read More →