Results for tag "pogotowie-przeciwpowodziowe"

Pogotowie przeciwpowodziowe

Pogotowie przeciwpowodziowe - ogłasza odpowiednia władza samorządowa (w zależności od obszaru: prezydent miasta,burmistrz, wójt, starosta, wojewoda), gdy poziom lustra wody (zazwyczaj rzeki) wzrasta do ustalonego na danym wodowskaziepoziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi lub istnieją inne przesłanki o zagrożeniu powodziowym.

Read More →