Results for tag "krajowy-zarzad-gospodarki-wodnej"

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej powstał 1 lipca 2006 roku na podstawie art. 90 ust 4. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej.

Read More →