Results for tag "konsultacje-spoleczne"

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej o Konsultacjach Społecznych

Ogólne zasady udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów planistycznych takich jak: plany, programy, strategie lub polityki w obszarze ochrony środowiska (w tym tematyki dotyczącej gospodarki wodnej) określa w Polsce ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Read More →

Konsultacje społeczne

Ogólne zasady udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów planistycznych takich jak: plany, programy, strategie lub polityki w obszarze ochrony środowiska (w tym tematyki dotyczącej gospodarki wodnej) określa w Polsce ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Read More →