Results for tag "gospodarowanie-wodami-w-polsce"

Gospodarowanie wodami w Polsce

Gospodarka wodna jest jednym z działów gospodarki narodowej silnie związanym z innymi dziedzinami życia gospodarczego. Zadaniem gospodarki wodnej, rozumianej jako działalność gospodarcza oraz naukowa, jest racjonalne kształtowanie i wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości.

Read More →