Results for tag "dyrektywy"

Ramowa Dyrektywa Wodna

„…woda nie jest produktem handlowym takim
jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem,
które musi być chronione, bronione
i traktowane jako takie…”
(z preambuły Ramowej Dyrektywy Wodnej)

Read More →