Results for tag "centrum-modelowania-powodziowego"

Centrum Modelowania Powodziowego

CMP we wrocławskim Oddziale powołano 1.04.2010 roku. Zespół pracujący w CMP stanowi wykwalifikowana kadra w zakresie: hydrologii, modelowania procesów hydrologicznych oraz szeroko pojętej gospodarki wodnej. CMP dysponuje profesjonalnym sprzętem komputerowym oraz licencyjnymi oprogramowaniami ze środowiska MIKE, GIS, AutoCad oraz Microstation.

Read More →