Results for tag "alarm-powodziowy"

Alarm powodziowy

Alarm powodziowy - ogłasza odpowiednia władza samorządowa (w zależności od obszaru: prezydent miasta, burmistrz, wójt,starosta, wojewoda), gdy poziom wody (najczęściej rzeki) zbliża się do stanu alarmowego (ustalonego dla danego wodowskazu). W praktyce alarm powodziowy często się ogłasza dopiero przy znacznym przekroczeniu stanu alarmowego, które stwarza realne zagrożenie dla ludzi i mienia. Read More →