Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Subiektywizm analiz strategicznych

Druga pułapka, w którą mogą wpaść przeprowadzający analizę strategiczną, to zbytni subiektywizm. Oczywiście subiektywizm jest imma- nentną cechą takiej analizy, nie może on jednak być przesadny. Formułowane sądy i opinie należy konfrontować z opiniami innych osób, a kiedy to możliwe (na przykład przy ocenie słabych i mocnych stron w ramach analizy SWOT), weryfikować, porównując z ocenami klientów i pracowników. Podejmowanie decyzji wyłącznie na podstawie stwierdzenia „bo tak mi się wydaje” może okazać się bardzo kosztowne.

Unikanie odpowiedzialności i podejmowania decyzji. Trzecim błędem jest unikanie odpowiedzialności i podejmowania decyzji. Niestety (a może na szczęście), analiza strategiczna musi w pewnym momencie kończyć się decyzją i ustaleniem kierunków działań. Decyzję o charakterze strategicznym niełatwo jest później zmienić, gdyż skutkuje ona decyzjami w innych obszarach i ma obowiązywać przez kilka lat czy nawet dłużej. Nie można jednak odkładać jej podjęcia, podając jako uzasadnienie na przykład potrzebę przeprowadzenia kolejnych analiz. Uniemożliwi to normalne funkcjonowanie organizacji i znacznie ograniczy możliwości rozwoju naszego biznesu.

Analiza strategiczna a konieczność ciągłego doskonalenia. Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga: analiza strategiczna – w kategoriach myślenia o przyszłości naszego biznesu, o szansach i zagrożeniach jego rozwoju – nigdy się nie kończy. Należy ciągle szukać nowych koncepcji biznesowych, doskonalić metody budowania fundamentów przyszłości firmy i elastycznego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu naszego biznesu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.