Spotkania z mieszkańcami i wykłady otwarte w gminie Dąbrowa Chełmińska 6-7 listopada 2015Zapraszamy do Dąbrowy Chełmińskiej!

Oto orientacyjny plan spotkań:

Piątek, 6 listopada 2015

Spotkania aktywnych środowisk gminy Dąbrowa Chełmińska – potencjalnych partnerów we wspieraniu konsultacji powodziowych- z uczestnikami projektu i psychologiem społecznym :

12. 00 -14.00 spotkanie pracowników urzędu gminy Dąbrowa Chełmińska z uczestnikami projektu z Dąbrowy Chełmińskiej i dr M.Łotys

13.30- przyjazd uczestników z Wilkowa- zakwaterowanie

14.00-16.00 spotkanie kobiet z lokalnych organizacji (Koła Gospodyń Wiejskich itp.) z uczestnikami projektu (z gminy Wilków i Dąbrowa Chełmińska) i dr M.Łotys

Między spotkaniami – poczęstunek

16.00-18.00 spotkanie strażaków z gminy Dąbrowa Chełmińska z uczestnikami projektu (z gminy Wilków i Dąbrowa Chełmińska) i dr M.Łotys

18.00- 19.30 wykład otwarty dla mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska oraz uczestników projektu

“Emocje przed powodzią. Emocje po powodzi. Jak sobie z nimi radzić” dr Marzena Łotys, psycholog społeczny

 20.30 – kolacja uczestnicy projektu z Wilkowa i Dąbrowy Chełmińskiej

 

 

 

Sobota, 7 listopada 2015

10.00 spotkanie robocze uczestników projektu przed wykładem, omówienie ról jakie będą pełnić podczas wykładu i dyskusji

11.00- 13.00 wykład otwarty dla mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska

“Zagrożenia powodziowe związane ze stopniem wodnym Włocławek – dr Janusz Żelaziński, niezależny ekspert

Wykład będzie nagrywany przez Krzysia na Wszechnicę, wykładowca będzie mówił do mikrofonu więc pytania z sali nie będą się nagrywały dlatego po wykładzie przewidujemy czas na dyskusję i wtedy drugi mikrofon będzie chodził po sali do tych co będą zabierali głos i zadawali pytania

 

13.00-13.30 dyskusja po wykładzie, uczestnicy projektu ubrani w koszulki projektowe prowadzą dyskusję i zbierają pytania – ćwiczenie wg. instrukcji (instrukcja w przygotowaniu przez Magdę Głowacką)

Strażacy po wykładzie i dyskusji udadzą się do Czarży na jesienne ćwiczenia ewakuacji

14.00-15.00 pokaz symulacji powodzi w gminie Wilków na trójwymiarowym modelu

15.00-15.20 pokaz filmu  “Przygotujmy się razem!”