Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Sklepy masowej sprzedaży

Rozszerzanie asortymentu domów dyskontowych doprowadza do zacierania różnic w strukturze asortymentowej między domami dyskontowymi a domami towarowymi. Wpływ na to miały związki kapitałowe domów towarowych z domami dyskontowymi. Dlatego też domy dyskontowe w statystykach są często zaliczane do domów towarowych.

Do sklepów masowej sprzedaży można zaliczyć także powszechne sklepy masowej obsługi (yariety Stores). Są to punkty sprzedaży detalicznej różnych artykułów, zwykle z działem paczkowanych artykułów żywnościowych, obsługujące nabywców metodami uproszczonymi. Powszechne sklepy sprzedają głównie artykuły często nabywane, zazwyczaj w kilku gatunkach lub odmianach.

biekty wielkopowierzchniowe, omówione wcześniej, są przeja- specjalistyczne wem koncentracji handlu detalicznego. Nie są to jednak dominu- i branżowe jące formy organizacyjne. Znacznie więcej jest sklepów specjalistycznych i branżowych, które oferują często większy wybór, fachową obsługę i na ogół lepsze dostosowanie metod sprzedaży do towarów i wymagań konsumentów.

Różnorodność form tego typu sklepów, częste zmiany profilu działania itp. wydatnie utrudniają jednoznaczną ich charakterystykę. Ze względu jednak na wielkie tradycje i znaczenie warto zwrócić uwagę na typy sklepów najbardziej trwałe i wyróżniające się swoimi cechami3.

Sklepy specjalistyczne są sklepami, w których oferuje się duży wybór towarów o zróżnicowanej jakości i cenach wraz z usługami uzupełniającymi. Metody działania tych sklepów są zróżnicowane i zależą głównie od branży i prezentowanego przez dany sklep standardu jakościowego, odnoszącego się nie tylko do asortymentu towarów, lecz także do obsługi (np. doradztwa i różnych usług specjalnych).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.