Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

RESTRUKTURYZACJA KREDYTÓW CZ. II

Sanki podjęły postępowania ugodowe, których celem było doprowadzenie do ugody między dłużnikiem (kredytobiorcą) a wszystkimi wierzycielami, w tym z bankiem. Banki wszczynały bankowe postępowania ugodowe, gdy działania podejmowane przez zadłużone przedsiębiorstwa oraz rozwiązania przyjęte przez bank i innych wierzycieli rokowały na przyszłość odzyskanie przez przedsiębiorstwa wypłacalności.

Inną formą upłynnienia przez banki „złych” kredytów była i jest nadal publiczna sprzedaż wierzytelności banku. Sprzedaż wierzytelności bankowych odbywa się w drodze otwartego przetargu lub licytacji, bez określenia ceny minimalnej oraz bez potrzeby uzyskania zgody dłużnika. Nabywcy wierzytelności kupują dług złego dłużnika z dyskontem, a następnie, kompensując z nim wzajemne należności, mogą osiągnąć dochód. Gdy rynkowa cena sprzedawanego długu jest niska, w banku powstanie strata. Stanowi to wobec banku silny bodziec, aby podjąć postępowanie ugodowe, kiedy będzie to ekonomicznie uzasadnione. Nie spłacone kredyty mogły być także zamienione przez bank na akcje jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Obok banków powstało wiele firm, które oficjalnie i nieoficjalnie prowadziły handel wierzytelnościami (długami). Po zakupie długu wierzyciel mógł dochodzić swych pretensji nawet sądownie. Najczęściej jednak sprzedawał zakupione wierzytelności swoim klientom, którzy mogli je wykorzystać do skompensowania własnych zobowiązań lub opłacenia zakupów u dłużnika. Wśród sprzedających wierzytelności przeważały przedsiębiorstwa państwowe, a wśród kupujących – prywatne. Jak łatwo się domyślić, zakupów dokonywano w celu zamiany wierzytelności na towar (po niższych cenach), np. na węgiel czy wyroby hutnicze. Skupowano również z dużym zyskiem należności od budżetu (np. aptek), które z opóźnieniem budżet pokrywał, a wierzyciel uzyskiwał wyższe oprocentowanie niż z lokaty terminowej w banku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.