Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Regulowanie cyklu życia produktu

Fazy Cykle życia poszczególnych produktów mogą się różnić czasem krótkie trwania kolejnych faz. Istnieją produkty, które mogą mieć i długie wydłużoną w czasie fazę III przy wyrównanym czasie trwania pozostałych faz. Wiele jest takich produktów, które mają wydatnie skrócone fazy I i IV w stosunku do czasu trwania faz II i III. Widać to na rysunku 7.9.

Fazy Zmiany wielkości sprzedaży mogą się kształtować w taki sposób, połączone który uniemożliwia bezsporne wyróżnienie poszczególnych faz cyklu życia produktu. W rzeczywistości trudne może być przede wszystkim wyróżnienie faz I i II oraz II i III. Przedmiotem analizy stają się wówczas fazy połączone. Te połączone fazy może ponadto charakteryzować zróżnicowany czas ich trwania11. Ilustruje to rysunek 7.10.

Niektóre produkty mogą mieć podwójny cykl życia na rynku. Podwójny Faza spadku wielkości sprzedaży produktu nie prowadzi do cykl wycofania go z rynku, lecz przekształca się w fazę wzrostu życia wielkości sprzedaży, typową dla procesu wprowadzania produktu na rynek. Produkt rozpoczyna wówczas nowy cykl życia na rynku, co przedstawia rysunek 7.11.

Uwzględniając trwały charakter właściwości produktu, wywołanie drugiego cyklu jego życia na rynku może nastąpić pod wpływem zmian:

– struktury instrumentów i działań marketingowych

– potrzeb i preferencji nabywców

– sytuacji i otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

Możliwość występowania różnych rodzajów cyklu życia poszczególnych produktów oznacza, że przedmiot regulowania może być i jest w rzeczywistości zróżnicowany. Ten zróżnicowany przedmiot regulowania wyznacza z kolei podstawy i kierunki regulowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.