Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Premia dla pracowników – dalszy opis

W motywowaniu kadr duże znaczenie ma właściwa relacja między efektami pracy a wynagrodzeniem. Ta ogólna dyrektywa (maksyma) skuteczności motywacyjnego oddziaływania na pracowników za pomocą pieniądza jest najważniejsza, a jednocześnie najtrudniejsza do zrealizowania. Wymaga ona bowiem prawidłowego ustalenia zadań, rejestrowania wyników i ich oceny oraz wiązania składników wynagrodzeń z tymi wynikami.

Motywowanie niepieniężne jest taką formą oddziaływania na postawy i zachowania pracowników, która przynosi im korzyści w postaci wynagrodzenia pozapłacowego. Wprowadzanie w życie tej postaci wynagrodzeń przynosi korzyści nie tylko pracownikom, lecz także organizacji. Zwiększa się jej atrakcyjność na rynku pracy, a ponadto przez stosowanie świadczeń nie opodatkowanych kierownicy mniejszym kosztem motywują pracowników do lepszej pracy. Organizacja oferująca wynagrodzenia pozapłacowe, zwane również świadczeniami pozapłacowymi, może pozyskać, zatrzymać oraz motywować kompetentnych pracowników, niekoniecznie oferując wyższe zarobki niż organizacje konkurencyjne. Powstaje pytanie jakie składniki wynagrodzenia pozapłacowego dobrze spełniają swoją rolę w praktyce motywowania do lepszej pracy w banku?

Obecnie w krajowych organizacjach gospodarczych do coraz częściej stosowanych składników wynagrodzenia pozapłacowego można zaliczyć: udostępnianie samochodu służbowego, ubezpieczanie pracowników (np. emerytalne, na życie), finansowanie świadczeń medycznych (np. wykupywanie abonamentu w prywatnej lecznicy), udzielanie przez organizację pożyczek, dofinansowanie lub finansowanie kosztów rozwoju pracowników (np. organizowanie i pokrywanie kosztów szkoleń), dopłacanie lub pokrywanie kosztów związanych z odpoczynkiem pracowników, przekazywanie im do użytkowania telefonów komórkowych, przydzielanie kuponów usługowych itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.