Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Postępowanie konsumentów

Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, iż postępowanie konsumentów obejmuje działania i procesy związane z zakupem produktów i usług, których celem jest zaspokojenie istniejących potrzeb. Nie stanowi ono jednorazowego aktu zakupu, lecz składa się z wielu etapów. W literaturze przedmiotu można odnaleźć różne sposoby ujmowania tych etapów3.

W obrębie tych sposobów można odnaleźć elementy o wspólnym postępowania charakterze, które można sprowadzić do czterech etapów:

– 1) uświadomienie potrzeby

– 2) identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby

– 3) ocena alternatyw wyboru

– 4) zakup i jego ocena.

Postępowanie konsumentów jest więc procesem złożonym, rozpoczynającym się uświadomieniem potrzeby, a kończącym gromadzeniem wrażeń z dokonanego zakupu oraz użytkowania produktu (rysunek 4.1). Na poszczególnych etapach postępowania występują procesy dwojakiego rodzaju. Ta ich część, która jest związana z podejmowaniem określonych działań (np. zakup,

Tworzą one warstwę realną postępowania. Warstwa ta jest często utożsamiana z całokształtem postępowania konsumentów. Postępowanie w swej warstwie realnej skupia ogół działań materialno-rzeczowych, związanych z zaspokojeniem potrzeb.

Rezultatem tych działań jest określony stopień zaspokojenia potrzeb. Istnienie w postępowaniu konsumentów procesów sfery realnej nie oznacza, iż może być ono w całości przypisane tej sferze.

Identyfikacja etapów postępowania pozwala na stwierdzenie, że Reguły procesy w nich występujące pełnią różne funkcje. Z punktu postępowania widzenia tych funkcji niektóre z procesów można zaliczyć do warstwy regulacyjnej postępowania. Składnikami tej warstwy są określone reguły. Reguły postępowania, tworząc warstwę regulacyjną, są wykorzystywane w procesach wyboru działań związanych z zakupem same zaś reguły nie stanowią elementu zespołu działań konsumentów. Kierowanie się przez konsumentów określonymi regułami oznacza więc przyjęcie systematycznego sposobu postępowania zmierzającego do realizaq’i przyjętych celów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.