Podsumowanie projektu “Przygotujmy się RAZEM!”5424

27 listopada 2015 odbyło się podsumowanie projektu “Przygotujmy się RAZEM!” w remizie w Rogowie w Gminie Wilków.

Plan podsumowania:

12.00- 12.10 powitanie

12.10- 13.40 przedstawienie rezultatów projektu studenckiego koła naukowego – Koła Inżynierii Wodnej – prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński i studenci wydziału inżynierii środowiska Politechniki Warszawskiej (przedstawienie rezultatów prowadzenia wspólnych działań edukacyjnych FWW i PW na terenie gminy Wilków mających na celu ograniczenie negatywnych skutków powodzi na obszarach wiejskich poprzez tworzenie, rozpowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technicznych służących zabezpieczeniu obiektów budowlanych przed podtopieniem i zalaniem)

13.40- 13.50 przerwa ( kawa, herbata, ciasto)
13.50 – 14.10 działania Fundacji Wspomagania Wsi ( i Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę ) na terenie gminy Wilków i w rejonie Wisły środkowej- mgr inż. Jacek Pietrusiak
14.10 – 15.10 symulacja powodzi na modelu przestrzennym – Fundacja NA DOBRE
15.10 – 15.30 pokaz filmu o projekcie ,,Przygotujmy się razem!”

15.30 – 16.30 obiad

16.30- 17.00 przedstawienie działań i rezultatów projektu – uczestnicy z gminy Wilków
17.00- 17.30 przedstawienie działań i rezultatów projektu – uczestnicy z gminy Dąbrowa Chełmińska
17.30- 17.45 przedstawienie działań i rezultatów projektu – uczestniczka z gminy Gorzyce

17.45 wspólne zdjęcie

18.00 dyskusja