Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

PODSTAWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ CZ. II

Poszczególne regulacje prawne pojawiające się wraz z rozwojem ubezpieczeń gospodarczych przyczyniły się do powstania systemu prawa ubezpieczeniowego. Przez prawo ubezpieczeń gospodarczych należy zatem rozumieć zespół przepisów prawnych normujących stosunki związane z istnieniem i funkcjonowaniem ubezpieczeń gospodarczych, a w szczególności regulujących:

– organizację systemu ubezpieczeniowego,

– prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,

– warunki i zasady ochrony ubezpieczeniowej.

Zgodnie z systemem prawnym funkcjonującym w Polsce organizację rynku ubezpieczeniowego, warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń gospodarczych regulują przede wszystkim następujące akty prawne:

– ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU z 1996 r. nr 11, poz. 62, z późn. zm.),

– ustawa z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (DzU nr 94, poz. 1037),

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 października 1995 r. w sprawie sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej (DzU nr 127, poz. 606),

– ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 121, poz. 591, z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli (DzU nr 140, poz. 791, z późn. zm.),

– ustawa prawo atomowe z dnia 10 kwietnia 1986 r. (DzU nr 12, poz. 70),

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1995 r. w sprawie zasad reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych za granicą (DzU nr 143, poz. 707, z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu prowadzenia kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń (DzU nr 74, poz. 353).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.