Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

PODAŻ PIENIĄDZA – KREACJA PIENIĄDZA CZ. II

Bank komercyjny może wykorzystać środki zapisane w przykładzie na rachunku bieżącym w dwojaki sposób. Może je wykorzystać w operacjach rozliczeniowych z innym bankiem, co wywoła przeksięgowanie odpowiedniej kwoty na rachunek bieżący innego banku komercyjnego w banku centralnym. Może on także podjąć ze skarbca banku centralnego gotówkę, potrzebną do wypłacenia swoim klientom.

Szczególnym rodzajem kreacji pieniądza jest skup zagranicznych walut i dewiz. W przypadku dokonania takiego zakupu przez bank centralny nastąpi równocześnie pierwotna kreacja pieniądza krajowego. Gdy zakupu takich walorów dokona bank komercyjny, pośrednio nastąpi kreacja pieniądza, gdyż wypłacając pieniądz krajowy, zaciągnie on w konsekwencji odpowiednio wyższy kredyt w banku centralnym.

Wtórną kreacją pieniądza w bankach komercyjnych ilustruje przykład liczbowy (str. 22). Przykład ma charakter czysto teoretyczny, bo rozpatrujemy operacje różnych banków, wynikające z jednego wkładu (1000 zł), podczas gdy w tym czasie do poszczególnych banków wpływały dalsze wkłady, a banki udzielały kredytów w różnej wysokości. Niemniej z przykładu wynika, że wkład 1000 zł mógł być kolejno wykorzystywany przez banki komercyjne, tworząc możliwość wtórnej (poza bankiem centralnym) kreacji pieniądza bankowego przez udzielenie kredytów w wysokości 5667 zł.

Suma kredytów udzielonych przez banki komercyjne zależy od wysokości stopy obowiązkowej rezerwy oraz działalności kredy- towo-rozliczeniowej banków komercyjnych.

Gdyby stopa procentowa rezerwy obowiązkowej była niższa2’, banki mogłyby udzielić więcej kredytów, czyli więcej kreować pieniądza. Terminu emisja pieniądza używa się również dla oznaczenia sumy obiegających krajowych banknotów i bilonu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.