Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Gdzie na początku stosowano faktoring

Faktoring może być jawny lub c i c h y. W faktoringu jawnym dłużnicy są powiadamiani o przejęciu należności faktoranta przez bank, a w cichym faktoringu dłużnicy nie są powiadamiani o tej umowie. W formie faktoringu mogą być realizowane należności przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i innych, pochodzące od różnych dłużników, a więc gospodarczych podmiotów prywatnych i publicznych (państwowych, komunalnych), a także osób fizycznych.

Faktoring jest korzystny dla banku i wygodny dla przedsiębiorstwa zawierającego z nim umowę. W funkcji usługowej jest on szczególnie użyteczny dla przedsiębiorstw mających wielu odbiorców produkowanych wyrobów lub sprzedawanych towarów. Dostawca nie musi bowiem analizować wypłacalności poszczególnych klientów, bo związane z tym ryzyko przejmuje bank. Przedsiębiorstwo jest zwolnione z przeprowadzania przymusowej egzekucji należności od odbiorców, ponieważ ten przykry obowiązek obciąża faktora. Ponadto realizacja należności handlowych przez bank jest korzystniejsza od ubezpieczenia zapłaty w instytucji ubezpieczeniowej. Chociaż banki pobierają od faktorowania wysoką prowizję, zależną od oceny ryzyka, i wysokie oprocentowanie, faktoring w globalnym rachunku może obniżyć koszty ponoszone przez faktoranta.

Początkowo faktoring stosowano w finansowaniu i rozliczaniu transakcji eksportowych, a usługa była atrakcyjna dla średniej wielkości firm eksportowych. Obecnie jest on z powodzeniem stosowany także w operacjach krajowych. Odmianą faktoringu szczególnie przystosowaną do operacji zagranicznych jest forfaiting, który omówiono w rozdziale 15.4.1.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.