Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Plasowanie produktu

Wybór segmentu rynku stwarza możliwości uplasowania oferty Istota (produktu) przedsiębiorstwa na rynku. Plasowanie produktu jest plasowania związane z ukształtowaniem przez przedsiębiorstwo pozycji na rynku, jaką chce ono nadać swojemu produktowi w stosunku do produktów konkurentów. Plasowanie dotyczy więc sposobu postrzegania poszczególnych marek produktów przez konsumentów. Ponieważ postrzeganie jest procesem percepcyjnym, plasowanie zatem odbywa się w umysłach potencjalnych nabywców. Plasowanie nie wymaga zmiany w produkcie, ale określenia, jak klienci go postrzegają w stosunku do produktów konkurentów oraz jaki wizerunek produktu przedsiębiorstwo chciałoby wykreować. Czasami plasowanie produktu jest utożsamiane z jego wizerunkiem. Nie jest to uzasadnione, a podstawowa istniejąca różnica jest związana z punktem odniesienia obu kategorii. W przypadku wizerunku produktu (przedsiębiorstwa) jest nim proces percepcyjny konsumentów, jeśli chodzi natomiast o plasowanie produktu, to punktem odniesienia są produkty konkurentów.

Plasowanie jest działaniem związanym z takim sposobem zaprezentowania oferty przedsiębiorstwa, dzięki któremu zajmuje ona wyróżniające i wysoko oceniane miejsce w świadomości klientów tworzących określony rynek docelowy.

Decyzje związane z uplasowaniem produktu na rynku należą do najistotniejszych decyzji przedsiębiorstwa, ponieważ wykreowana pozycja produktu staje się zazwyczaj podstawą podejmowanych przez konsumentów decyzji o zakupie.

Kryteria W procesie plasowania można wykorzystywać różnorodne kry- plasowania teria służące wyróżnieniu produktu. Najczęściej stosowanymi kryteriami są:

– 1) charakterystyka produktu:

– cechy,

– składniki,

– jakość,

– dostępność,

– opakowanie,

– użyteczność zastosowania

– 2) charakterystyka producenta

– 3) charakterystyka użytkowników:

– marka nr 1,

– użytkownikami są znane osobistości,

– produkt dla wybrańców

– 4) charakterystyka cenowa:

– zakup lepszy ze względu na trwałość,

– niższa cena od produktów konkurentów,

– obniżona cena,

– wyższa cena (ekskluzywność)

– 5) wizerunek:

– wysoka jakość,

– dziedzictwo marki,

– trwałość w użytkowaniu,

– egzotyka,

– nowoczesność,

– nowość.

Strategia plasowania produktu

Strategia plasowania produktu jest wtedy skuteczna, gdy wybra- Skuteczność ny sposób plasowania daje możliwości szczególnego wyróż- strategii nienia. Potencjalni konsumenci muszą bowiem czuć, że dany plasowania produkt nie może być łatwo zastąpiony innymi (zwłaszcza istniejącymi). Jest to istotne przede wszystkim w przypadku produktów o relatywnie wyższej cenie. Jeśli warunek wyróżnienia nie zostanie spełniony, to produkt może być łatwo zastąpiony innymi o niższych cenach.

Wybór określonego kryterium plasowania prowadzi do sformułowania listy możliwych korzyści, które są ważne dla poten- eksponowanych cjalnych nabywców i które warto stosować w kształtowaniu korzyści sposobu prezentowania oferty przedsiębiorstwa. Po sformułowaniu takiej właśnie listy pojawia się jednak kolejny problem.

Dotyczy on liczby korzyści, które powinny zostać wyeksponowane. W tej dziedzinie istnieją zróżnicowane opinie.

Jedna z nich zakłada, iż cały wysiłek w procesie plasowania powinien zostać skoncentrowany na promowaniu jednej tylko korzyści. Zgodnie z tą koncepcją, przedsiębiorstwo powinno dla każdej oferowanej marki produktu opracować odrębną, wyróżniającą koncepcję ukształtowania pozycji na rynku.

Inne opinie dotyczące liczby eksponowanych korzyści dla nabywców, które powinny być wykorzystane, głoszą potrzebę zwrócenia uwagi na dwie lub trzy korzyści. Sytuacja taka występuje przede wszystkim wtedy, kiedy dwie lub więcej firm przedstawiają swój produkt jako numer jeden pod względem tej samej cechy. Zwiększanie liczby promowanych korzyści jest w wielu przypadkach zabiegiem pożądanym trzeba jednak mieć świadomość faktu, iż może ono często prowadzić do utraty jasnej, klarownej pozycji produktu w oczach nabywców. To z kolei prowadzi do utraty zaufania i odsunięcia się części nabywców od produktu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.