Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Planowanie marketingowe a wyzwania stojące przed marketingowcami

W Polsce okres nieuporządkowanego rozwoju rynku powoli dobiega końca. Rynek nasyca się i stabilizuje, powstają regulacje porządkujące zasady konkurowania i prowadzenia działań marketingowych, zachodzi proces standaryzacji pracy markętingowców, są tworzone jasne kryteria i procedury działań marketingowych. Ci, którzy tego nie zauważyli, będą musieli zmienić zawód. Dzisiejsze środowisko biznesu, nie tylko w Polsce, bardzo szybko się zmienia. Pojawił się nowy silny gracz na światowym rynku – Chiny. Wiele polskich firm, takich jak LPP, Redan, Wistil czy Wólczanka, ma albo już wkrótce będzie miało groźnego konkurenta w postaci kapitału chińskiego wykupującego istniejące marki. Dzięki posiadanej przewadze kosztowej i wykupionym markom kapitał ten jest w stanie konkurować ze wszystkimi na świecie. Technologia zmienia świat – skraca się cykl życia produktów, pojawiają się nowe sektory, klient staje się uzależniony technologicznie. Zmienia się struktura handlu , model rodziny, sposoby spędzania wolnego czasu. Wszystko to powoduje, że zmianom ulegają warunki gry rynkowej. Nie są one ani lepsze, ani gorsze – po prostu są inne. Gdy pojawiło się radio, telewizja, Internet wielu ludzi też prognozowało rewolucję. My nie zapowiadamy rewolucji, a raczej wskazujemy na potrzebę profesjonalizacji pracy marketingowca.

Kończą się czasy, kiedy wystarczyło mieć w miarę dobry pomysł i nieco pewności siebie. W marketingu potrzeba standardów, procedur, wy- mierności działań, systematycznego rozwoju, procesowego podejścia, likwidowania „bunkrów”. Planowanie jest tym, od czego powinniśmy zacząć naszą edukację. Dobremu marketingowcowi potrzeba wrażliwości rynkowej, przejawiającej się rozumieniem klienta, innowacyjnością, przedsiębiorczością i kreatywnością myślenia, oraz profesjonalizacji jego pracy. Profesjonalizacja ta powinna polegać na przywiązywaniu wagi do wartości etycznych, określeniu standardów działania, procesowemu podejściu do wykonywania zadań, pokorze w działaniu i myśleniu, rozumieniu potrzeby własnego rozwoju i posiadania interdyscyplinarnej wiedzy, zwłaszcza w dziedzinie finansów i rachunkowości. Proces planowania marketingowego jest przejawem profesjonalizacji pracy marketingowca. Poznanie tego procesu i umiejętność jego realizowania jest podstawowym warunkiem sprawnego funkcjonowania organizacji i jednostki w obecnym i przyszłym środowisku biznesu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.