Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Plan marketingowy jako element biznesplanu

Oprócz planu marketingowego w skład kompleksowego biznesplanu wchodzą także następujące plany:

– plan finansowy (głównie plan rachunku wyników, plan bilansu oraz plan cash-flow),

– plan produkcji, zakupów i logistyki (obejmujący między innymi planowaną wielkość produkcji, dostawy materiałów, zarządzanie zapasami produktów gotowych),

– plan zasobów ludzkich (przede wszystkim planowanie wielkości i struktury zatrudnienia, plan szkoleń),

– plany przedsięwzięć innych działów firmy (na przykład IT, badania i rozwój, jakość).

Po opracowaniu planu marketingowego warto zatem zobaczyć, czy jego założenia znajdują odzwierciedlenie w pozostałych planach firmy. Jest to nie tylko ważnym czynnikiem wykonania zaplanowanych działań marketingowych, ale także doprowadzenia do tego, żeby klienci byli zadowoleni z naszych usług.

Planowanie finansowe w firmie a marketing. Każda firma ma własną organizację planowania finansowego. Jego ważną częścią jest proces budżetowania, czyli przygotowywania budżetów firmy w określonym horyzoncie czasowym, na przykład rocznym. W momencie opracowywania budżetów firmy plan marketingowy ma szczególne znaczenie. Po pierwsze, dostarcza on finansistom informacji o potencjale rynku oraz o wartości sprzedaży, jaką jesteśmy w stanie osiągnąć. Bez zaplanowania przyszłych przychodów nie może się rozpocząć żaden proces budżetowania czy też planowania nowych inwestycji. Określenie planowanych przychodów firmy (prognoza) jest na pewno niełatwym zadaniem, a na osobie przygotowującej tę prognozę ciąży szczególna odpowiedzialność. Tym większą rolę odgrywa jakość informacji zawartych w analizie nmku i w innych elementach planu marketingowego, które pozwalają na ustalenie, jaki firma będzie miała potencjał sprzedaży w kolejnym roku.

Po drugie, wynikiem procesu budżetowania jest przygotowanie budżetu marketingowego o określonej wielkości. Niewątpliwie ustalenie odpowiedniej wielkości tego budżetu ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności i efektywności działań marketingowych. Jeśli budżet będzie zbyt mały, osiągnięcie odpowiednich wyników może okazać się niemożliwe. Jeżeli jednak poziom planowanych wydatków marketingowych będzie za wysoki w stosunku do osiągniętych wyników (sprzedaży i marży), może to odbić się na rentowności całej firmy i na zachowaniu przez nią płynności finansowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.