Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Plan działań po zakończeniu prezentacji

Bardzo ważnym elementem udanej prezentacji jest etap, który następuje po jej zakończeniu. Do niedawna był on zupełnie ignorowany przez programy komputerowe służące do obsługi prezentacji. Ostatnio jednak nastąpiła pewna zmiana. Program PowerPoint na przykład wyposażono w innowacyjną funkcję zwaną Meeting Minder mającą uzupełnić tę lukę. Podczas prezentacji możemy włączyć ekran zawierający elektroniczny notatnik, w którym zapiszemy raport ze spotkania, notatki i ustalenia. Pod koniec spotkania Meeting Minder automatycznie tworzy slajd z ustalonym planem działań, aby każdy uczestnik mógł się mu przyjrzeć. Funkcja ta pozwala również szybko i łatwo wydrukować raport ze spotkania, który można następnie rozdać uczestnikom.

Coraz więcej firm, chcąc poprawić jakość produktów i usług, stawia na pracę zespołową. W związku z tym również prezentacje stanowią coraz częściej wynik pracy zespołu, a nie pojedynczej osoby. W rozdziale tym chciałbym pokazać czytelnikom, w jaki sposób to, czego się dotychczas nauczyliśmy na temat tworzenia prezentacji, można zastosować do prezentacji zespołowych, oraz przedstawić kilka kwestii charakterystycznych tylko dla prezentacji zespołowych.

Wydarzenie to miało miejsce w pewnej firmie z branży lotniczej mającej siedzibę w Houston, bardzo blisko Johnson Space Center. Prowadziłem tam szkolenie dla grupy naukowców, którzy przygotowywali prezentację dla NASA. Dotyczyła ona niezmiernie ważnego projektu, wartego ponad sto milionów dolarów. Nie dziwi więc fakt, że uczestnicy byli podenerwowani.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.