Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Piony HRM a rozwój zawodowy

Rozwój zawodowy jest zbiorem procesów, które charakteryzują się ciągłością i powtarzalnością. Nie może być realizowany sporadycznie, „akcyjnie”. Dlatego też w większym przedsiębiorstwie musi istnieć – i zwykle jest – jakaś struktura organi-zacyjna (kilkuosobowe stanowisko, sekcja, zespół, dział itd.), specjalizująca się w problematyce rozwoju zawodowego i za nią odpowiedzialna (ściślej mówiąc, współodpowiedzialna).

Sytuacją optymalną jest taka, gdzie powyższa struktura stanowi część struktury większej – zintegrowanego, interdyscyplinarnego pionu typu HRM (Humań Resource(s) Management)37.

Skupienie w takim pionie szeregu różnych, nawzajem ze sobą powiązanych, funkcji – w tym rozwoju zawodowego – stwarza szczególnie duże możliwości wysoce kompetentnego, profesjonalnego zorganizowania i poprowadzenia rozwoju zawodowego pracowników, także bazującego na tzw. ścieżkach awansów.

W mniejszych firmach nie ma ani pionów HRM, ani zintegrowanych służb pracowniczych, i najprawdopodobniej nigdy ich nie będzie. Mimo tego i tam (selektywna) realizacja koncepcji dynamicznego rozwoju zawodowego ma pewne szanse powodzenia, gdy naczelne kierownictwo tych firm będzie miało entuzjastyczny stosunek do tej idei. Przykłady, także polskie, wykazują, że nie jest to niemożliwe.

Ludźmi tymi są menedżerowie, doradcy i specjaliści z pionów (służb) typu HRM, a także kierownicy i specjaliści z poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy, odpowiedzialni za rozwój dysponowanego potencjału kadrowego. Pewną odpowiedzialność – w granicach wynikających z treści zawartych umów oraz polskiego kodeksu cywilnego – ponoszą również firmy i eksperci zewnętrzni, angażowani do projektowania i wdrażania różnych, większych i mniejszych, elementów systemu, a niekiedy nawet całego systemu, jak również firmy szkoleniowe o odpowiedzialności instytucji zajmujących się edukacją w zasadzie można mówić jedynie w kategoriach etycznych i historycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.