Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Pakiet franchisingowy

Doświadczenie zdobyte w pilotażu daje możliwości fran- chisodawcy przygotowania standardowego pakietu świadczeń i pomocy na rzecz biorców. Pakiet ten będzie udoskonalany w zależności od wymagań poszczególnego franchisobiorcy.

Pakiet to oferta skierowana do potencjalnych franchisobior- ców proponująca produkt lub usługę oraz warunki i możliwość utworzenia przedsiębiorstwa oferującego przedstawione pro lu- kty lub usługi. Pakiet zawiera, oprócz propozycji sprzedaży prawa do produktu lub usługi, ofertę dotyczącą:

– zaopatrzenia w surowce i materiały,

– możliwości zdobycia wyposażenia, maszyn i urządzeń,

– zaopatrzenia w opakowania,

– szkolenia potencjalnego franchisobiorcy i załogi,

– usługi doradztwa w różnym zakresie,

– prowadzenia promocji i marketingu itp.

Franchisodawca zawiera umowy z dostawcami surowców i materiałów, negocjując ceny dla swoich franchisodawców obejmuje to również opakowania, reklamówki itp. Umowy tego rodzaju mogą być rozszerzone na dostawców wyposażenia, konserwacje sprzętu itp. Pakiet obejmuje przeszkolenie personelu i właścicieli firm franchisantów.

Muszą zostać przygotowane procedury rozliczania i rachunkowości u franchisobiorców. Franchisobiorcy będą szkoleni w zakresie tych procedur oraz zarządzania firmą opartą na umowie franchisingowej. Ponadto franchisodawca będzie służył wszelkimi informacjami i doradztwem w zakresie leasingu wyposażenia czy innych form sprzedaży, w których on może również być gwarantem. Gwarancje te mogą dostarczyć również pożyczek na akwizycje, sprzęt czy bieżące płatności. Przygotowanie oferty dla przyszłych franchisobiorców wymaga konsultacji prawniczej. Oferta musi być szeroka i kompletna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.