Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Konstruowanie premii dla pracownika

Absurd psychologiczny prowadzi tutaj do absurdu ekonomicznego: kilkanaście czy kilkadziesiąt procent płacy jest wydawanych bez związku z efektami pracy. Transformacja, w tym zmiana charakteru rynku pracy, sprawiła, że w przedsiębiorstwach…

POLITYKA PIENIĘŻNA W POLSCE CZ. II

Istniejący od 1989 r. dwupoziomowy model bankowości oddzielił funkcje banku centralnego od bezpośredniej działalności kredytowej i zapewnił dualizm w kreowaniu pieniądza (por. rozdz. 1.3.) oraz konkurencję między bankami. Są to cechy…