Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Polityka central związkowych w Polsce

Problem rekonstrukcji zatrudnienia i kompetencji pracowników pojawi się (już się pojawia) z całą ostrością w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstw i branż. Naturalnie, tylko dobre koncepcje i podejście systemowe pozwalają stanąć na…

Postępowanie konsumentów

Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, iż postępowanie konsumentów obejmuje działania i procesy związane z zakupem produktów i usług, których celem jest zaspokojenie istniejących potrzeb. Nie stanowi ono jednorazowego aktu zakupu, lecz…

Polityka personalna firmy

Ujęcie Webbera jest cenne przede wszystkim z uwagi na wykazanie znaczenia autonomii, a także na wskazanie rozlicznych uwarunkowań, które rzutują na zróżnicowane preferencje w różnych typach sytuacji.