Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Polityka personalna firmy

Ujęcie Webbera jest cenne przede wszystkim z uwagi na wykazanie znaczenia autonomii, a także na wskazanie rozlicznych uwarunkowań, które rzutują na zróżnicowane preferencje w różnych typach sytuacji.

Budowanie pozycji

Pół wieku temu wystarczyło jedynie ukończyć jeden z uniwersytetów zrzeszonych w Ivy League, aby wkroczyć na prostą drogę wiodącą do sukcesu. Obecnie przed podjęciem decyzji o współpracy ludzie, którzy mogą kogoś zatrudnić lub polecić,…

KREDYT LOMBARDOWY

Nazwa kredyt lombardowy pochodzi historycznie z Lombardii, gdzie już w późnym średniowieczu banki zajmowały się podobnymi operacjami. Współcześnie kredyt lombardowy udzielany jest przez banki pod zastaw ruchomości, najczęściej papierów…