Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

PROJEKTOWANIE KOMPETENCJI

Pracodawca jest obiektywnie zainteresowany sprecyzowaniem sylwetki zawodowej (społeczno-zawodowej) kandydata do pracy. Ma prawo chcieć płacić głównie za potrzebne mu kompetencje i za efekty pracy. Pracodawca powinien znać wymogi…

PRACA JAKO ZASÓB

Praca jest podstawą życia i rozwoju człowieka oraz źródłem ludzkiej cywilizacji. Jakkolwiek nie żyjemy tylko po to, aby pracować, stanowi ona jedną z najważniejszych składowych kondycji i godności człowieka.

Sklepy masowej sprzedaży

Rozszerzanie asortymentu domów dyskontowych doprowadza do zacierania różnic w strukturze asortymentowej między domami dyskontowymi a domami towarowymi. Wpływ na to miały związki kapitałowe domów towarowych z domami dyskontowymi. Dlatego…