Wybór środków reklamy

Drugą ważną podstawą wyboru idei reklamy są badania produktu, jego funkcji, sposobu użytkowania itp. W badaniach tych uwzględnia się i podkreśla punkt widzenia odbiorcy produktu. Walory produktu – istotne z punktu widzenia techniki – mogą nie mieć żadnego znaczenia dla konsumenta i jako takie mogą nie być przesłanką wyboru idei reklamy produktu3.

Czytaj dalej Wybór środków reklamy

Ulotki i broszury

Ulotki i broszury to znakomity sposób na przedstawienie potencjalnym klientom zalet Twojej firmy. Musisz mieć coś, co będziesz mógł dać ludziom na targach łub podczas spotkań, na których przemawiasz. Zwykła ulotka drukowana jednostronnie na papierze A5 jest tania w produkcji i powielaniu. Można rozesłać ją pocztą, przykleić na słupie lub przypiąć na tablicy ogłoszeń w zakładach pracy (najpierw zapytaj jednak o pozwolenie), a także dać każdemu, kto o nią poprosi. Zawsze miej je zatem przy sobie, w torbie lub w samochodzie. Nigdy nie wiesz, kiedy nadarzy się okazja na jej wykorzystanie.

Czytaj dalej Ulotki i broszury

Polityka central związkowych w Polsce

Problem rekonstrukcji zatrudnienia i kompetencji pracowników pojawi się (już się pojawia) z całą ostrością w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstw i branż. Naturalnie, tylko dobre koncepcje i podejście systemowe pozwalają stanąć na wysokości zadania i sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją również federacje i związki pracowników. Można spodziewać się, że powyższe okoliczności wymuszą konsolidację, lepszą organizację i większą aktywność środowisk pracodawców.

Czytaj dalej Polityka central związkowych w Polsce

Decyzje strategiczne w prowadzeniu interesów cz. II

Zakres informacji. Ze względu na to, że strategie odzwierciedlają relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem, ich formułowanie wymaga dużej ilości informacji spoza przedsiębiorstwa. Ponieważ większość informacji odnosi się do oceny przyszłości, mają one zatem w większości charakter jakościowy i subiektywny.

Czytaj dalej Decyzje strategiczne w prowadzeniu interesów cz. II

Tomasz Bata i rewolucja w branży obuwniczej

Urodzony w 1876 roku syn czeskiego szewca, Tomas Bata zrewolucjonizował branżę obuwniczą. Odszedł od rzemiosła, rozpoczynając produkcję butów na wielką skalę, metodami przemysłowymi. Bardzo szybko stwierdził bowiem, że ponad połowa ludzi na świecie chodzi boso, a spośród pozostałych tylko mała część jest dobrze obuta.

Czytaj dalej Tomasz Bata i rewolucja w branży obuwniczej

Postępowanie konsumentów

Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, iż postępowanie konsumentów obejmuje działania i procesy związane z zakupem produktów i usług, których celem jest zaspokojenie istniejących potrzeb. Nie stanowi ono jednorazowego aktu zakupu, lecz składa się z wielu etapów. W literaturze przedmiotu można odnaleźć różne sposoby ujmowania tych etapów3.

Czytaj dalej Postępowanie konsumentów

Rola informacji w zarządzaniu bankiem – dalszy opis

Największy przepływ informacji w banku odbywa się między centralą a jego oddziałami. Znaczący obieg informacji odbywa się również w samej centrali i w poszczególnych oddziałach. Dotyczy on lokalnego przepływu informacji w danej jednostce organizacyjnej.

Czytaj dalej Rola informacji w zarządzaniu bankiem – dalszy opis

PODAŻ PIENIĄDZA – KREACJA PIENIĄDZA CZ. II

Bank komercyjny może wykorzystać środki zapisane w przykładzie na rachunku bieżącym w dwojaki sposób. Może je wykorzystać w operacjach rozliczeniowych z innym bankiem, co wywoła przeksięgowanie odpowiedniej kwoty na rachunek bieżący innego banku komercyjnego w banku centralnym. Może on także podjąć ze skarbca banku centralnego gotówkę, potrzebną do wypłacenia swoim klientom.

Czytaj dalej PODAŻ PIENIĄDZA – KREACJA PIENIĄDZA CZ. II