Informacja o sytuacji hydrologicznej w kraju

Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych.

Szczegółowe informacje na temat aktualnej sytuacji hydrologicznej ukazują się codziennie i znajdują się w serwisie www.kzgw.gov.pl na stronie:

http://www.kzgw.gov.pl/pl/Ogloszenia-i-informacje.html

ISOK – Informatyczny System Osłony Kraju

Zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które one wywołują. Kwestią coraz bardziej istotną staje się poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym. Read More →

Zachowanie w czasie powodzi

W czasie powodzi:

 1. Włącz radio lub telewizor i nasłuchuj komunikatów radiowych na temat pogody stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej. Postępuj zgodnie z treścią komunikatów – nie zwlekaj !!!
 2. Jeśli możesz – odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych.
 3. Ustal sposoby kontaktowania się z rodziną.
 4. Zgromadź, w przypadku gdy woda staje się zanieczyszczona, niezbędne zapasy czystej wody. Wykorzystaj do tego celu wanny, zlewy, dzbany i inne posiadane w domu naczynia.
 5. Przenieś, o ile to możliwe, bardziej wartościowe rzeczy na wyższe piętra. Zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne.
 6. Bądź w gotowości do wyłączenia wszystkich instalacji domowych (energia elektryczna i gaz).
 7. Jeżeli masz sprzęt pływający (pontony, łodzie),utrzymaj go w sprawności i używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia – prąd wody może porwać sprzęt wraz z osobami.
 8. Zgromadź w jednym miejscu przygotowane zapasy. Jeśli zostanie nakazane opuszczenie domów – nie zwlekaj, zrób to natychmiast. Słuchaj zaleceń służb porządkowych przez co zdecydowanie ułatwisz im pracę.
 9. Jeśli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych; pomieszczeń Pamiętaj, że one też posiadają instynkt samozachowawczy i będą dążyć do opuszczenia zagrożonego rejonu.
 10. Nie wchodź, jeżeli nie jest to konieczne, do naniesionej przez powódź wody. Nie przekraczaj zwłaszcza nurtów wodnych.
 11. Pamiętaj, że nawet 15-centymetrowa warstwa wody może cię przewrócić. Nie próbuj także przejeżdżać przez wodę powodziową samochodem lub pozostawać w nim w przypadku jego unieruchomienia.
 12. Zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią. Do tego celu nie są potrzebne specjalne kwalifikacje. Twoja pomoc może się przyczynić do znacznego zminimalizowania strat spowodowanych powodzią. Informacje o tym gdzie możesz być potrzebny znajdziesz w Gminnym Centrum Reagowania,
 13. Stosuj się do zaleceń przekazywanych przez władze lokalne odnośnie sposobu postępowania,
 14. W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu – to połowa sukcesu.

Read More →

Aplikacja PRv na urządzenia mobilne z rozszerzoną rzeczywistością w ramach naszego projektu

W ramach projektu Przygotujmy się Razem została przygotowana aplikacja PRv na urządzenia mobilne. Aplikacja wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality) do realizacji projekcji graficznych danych na obiekt wyróżniony z otoczenia odpowiednim markerem. W naszym przypadku tym obiektem jest model ukształtowania terenu 3D gminy Wilków.

Read More →

Raporty do Komisji Europejskiej

DYREKTYWA 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej tzw Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) nakłada na wszystkie kraje członkowskie w tym Państwo Polskie obowiązki sprawozdawcze w stosunku do Komisji Europejskiej.

Read More →

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) został utworzony w 1950 roku. Placówka ta nawiązuje do bogatych tradycji nauk rolniczych w Puławach, sięgających roku 1862 i do osiągnięć Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, funkcjonującego w latach 1917-1950. IUNG jest jednostką badawczo-rozwojową, podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi on prace obejmujące uprawę roślin, nawożenie, żyzność gleb oraz rozpoznanie i ochronę przestrzeni rolniczej. Działalność statutowa IUNG jest realizowana w ramach wieloletniego programu “Podstawy zrównoważonego gospodarowania i ochrony przestrzeni rolniczej w Polsce”.

Read More →