Wspomnienia ze Słowiańskiego Babiego Lata

Tak było w weekend na Żmijowiskach na Słowiańskim Babim Lecie :)

Organizacja: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, archeologia doświadczalna, Muzeum Dawnych Słowian na
Żmijowiskach – oddział kierowany przez archeologa Pawła Lisa, Zespół DYPTAM
 

10616670_10203303093957288_869098548064560250_n

10672356_10203303092677256_6580516465710191309_n

1910263_10203303092157243_3338122762664840338_n

10632609_10203304049741182_5601440575486606404_n

 

fot. Rafał Szambelan

Słowiańskie Babie Lato

W sobotę 13 września zapraszamy do oddziału Grodzisko Żmijowiska na Słowiańskie Babie Lato. W programie imprezy, która odbywa się w ramach EDD 2014, przewidziane są m.in. warsztaty, koncert muzyki średniowiecznej oraz teatr ognia. Wstęp wolny!

Read More →

Rusza aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju

Zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz wypełniając zapisy dyrektyw unijnych, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przystąpił do opracowania aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju, planów gospodarowania wodami dla dorzeczy oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy.

Read More →

Odsłaniamy część tajemnic pracowni designerów

Grupa specjalistów modelarzy, współpracująca z fundacją NA DOBRE, konstruuje eksponat do prezentacji problematyki zarządzania ryzykiem powodziowym. Dane hipsometrycznego reliefu terenu gminy Wilków przekształcone zostały w realny obiekt – model trójwymiarowy, makietę. Na zdjęciu próbna instalacja miniatury wałów przeciwpowodziowych i systemu hydraulicznego. Niebawem przeprowadzamy testy mokre :)

 

15574_

Peter

Trwają prace nad modelem 3D

Fundacja NA DOBRE w ramach projektu Przygotujmy się RAZEM! buduje zaawansowaną wersję makiety terenu zalewowego gminy Wilków. Makieta pozwoli symulować możliwy rozwój sytuacji powodziowej w razie przerwania w konkretnych miejscach wałów przeciwpowodziowych i analizować niektóre aspekty koniecznej akcji ratunkowej.

Do stworzenia hipsometrycznego modelu terenu gminy wykorzystaliśmy dane wysokościowe z Urzędu Głównego Geodety Kraju. Powstały dzięki nim relief, po przetworzeniu do postaci plików CAM, wysłany został do plików sterujących obrabiarką numeryczną.

Wyfrezowany prototyp modelu został utrwalony i odlany z tworzywa kompozytowego w postaci niecki, przypominającej wannę. Niebawem przeprowadzone zostaną próby zalewania makiety wodą.

06-582742_3253013363377_445421620_n

07-560736_3326934811367_317727262_n

12-549314_3381136646379_618558262_n

I warsztat dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych: Podsumowanie

12 i 13 lipca 2014 r. w Łowiczu odbył się pierwszy warsztat dla Wolontariuszy Konsultacji Powodziowych w ramach projektu „Przygotujmy się razem”. 

Przedstawiono założenia Programu ,,Obywatele dla demokracji” i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  Koordynatorzy projektu ze strony Fundacji Wspomagania Wsi oraz partnera – Fundacji NA DOBRE, przedstawili działalność swoich organizacji oraz podział zadań do wykonania związanych z realizacją projektu.

Szczegółowo omówiono cel projektu „Przygotujmy się razem!” oraz wszystkie zaplanowane wydarzenia i działania, który cel ten pozwolą osiągnąć.

Uczestnicy poznali się  i wymienili swoje dotychczasowe doświadczenia. Sporo czasu poświęcono wspólnemu zdefiniowaniu roli, jaka w projekcie przypadnie Wolontariuszowi Konsultacji Powodziowych.

Podczas warsztatu uczestnicy ćwiczyli narzędzia komunikacji jakościowej, jakie ze względu na swoją rolę będą mogli wykorzystać na spotkaniach z mieszkańcami – m.in. techniki poszukiwania pomysłów i podejmowania decyzji (jak burza mózgów, technika grupy nominalnej, metaplan, benchmarking), techniki aktywnego słuchania, parafrazowania itp.

Ustalono wspólnie dalszy plan działań,  w tym terminy kolejnych warsztatów, z których najbliższy odbędzie się w dniach 27-28 września br.

dow 111

Warsztaty 12 i 13 lipca 2014 w Łowiczu

Zapraszamy na warsztaty 12 i 13 lipca 2014 r. w Łowiczu
“Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem powodziowym”

To projekt realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi w partnerstwie z Fundacją NA DOBRE na terenie gminy Wilków, woj. lubelskie, poszkodowanej w powodzi w 2010 r. Celem projektu jest przygotowanie mieszkańców i samorządu, do uczestniczenia w wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacjach społecznych prowadzonych podczas tworzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Read More →