Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Statystyka ubezpieczeniowa

Wykresy zaliczamy do metod graficznej prezentacji danych statystycznych. Zbiorowości lub zjawiska statystyczne są opisywane w tablicach za pomocą liczb, natomiast wykresy zastępują albo uwypuklają informacje liczbowe za pomocą obrazu…

Ogólne strategie konkurencyjne

We współczesnej gospodarce dominującą formą rynku jest rynek oligopolistyczny. Taka forma rynku oznacza, że konkurenci są powiązani strategicznie każdy z każdym. Oznacza to także, że to, jaka strategia działania jest najlepsza dla jednego…

PRAGMATYKA POSTĘPOWANIA

Wciąż dominującą praktyką jest ocena pracownika przez przełożonego - tak ciągła niesformalizowana, jak i okresowa, sformalizowana. Ten "model tradycyjny" - o ile jest stosowany - ulega jednak pewnej ewolucji w kierunku bardziej…

Czym są kasy mieszkaniowe

Od 1996 r. działają kasy mieszkaniowe, które są finansowo wyodrębnioną działalnością banków. Pierwsze kasy mieszkaniowe powstały w PKO BP. Ich działalność polega na gromadzeniu wkładów oszczędnościowych osób fizycznych z przeznaczeniem na…