Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Notatka z poradami

Notatki prasowe zawierające porady są bardzo popularną formą zdobywania rozgłosu. Redaktor, gospodarz programu radiowego lub prezenter wiadomości w telewizji może bez problemów wyciąć porady z tak przygotowanej notatki (za zgodą jej…

Public relations cz. III

Nieudane oświadczenie prasowe jest warte tyle, co jego brak. Po prostu nie zostanie w żaden sposób wykorzystane. Jeśli oświadczenie będzie zaledwie reklamą świadczonych przez Ciebie usług, zyskasz tylko jedno - zaproszenie do wykupienia…

AKCJE I OBLIGACJE

Akcja reprezentuje określoną część kapitału spółki akcyjnej i stanowi tytuł własności tej części kapitału właścicielskiego. Natomiast obligacja jest długiem emitenta wobec jej posiadacza, dla którego jest dowodem udzielenia emitentowi…

Funkcja wychowawcza ubezpieczeń

Analizując ten aspekt ubezpieczeń gospodarczych należy cofnąć się do samego historycznego początku tego zjawiska. U podstaw, które charakteryzują wszelkie ubezpieczenia leży zasada, którą można w skrócie określić: „jeden za wszystkich,…

Pakiet franchisingowy

Doświadczenie zdobyte w pilotażu daje możliwości fran- chisodawcy przygotowania standardowego pakietu świadczeń i pomocy na rzecz biorców. Pakiet ten będzie udoskonalany w zależności od wymagań poszczególnego franchisobiorcy.

Korzyści to nie to samo, co cechy

Prezenterzy często skupiają się na przedstawieniu cech jakiegoś produktu czy usługi. Nie muszą one jednak wcale słuchaczy interesować. Wyobraźmy sobie, że chcemy kupić samochód. Sprzedawca zaczyna nam opowiadać, jakie wyposażenie audio ma…

Plasowanie produktu

Wybór segmentu rynku stwarza możliwości uplasowania oferty Istota (produktu) przedsiębiorstwa na rynku. Plasowanie produktu jest plasowania związane z ukształtowaniem przez przedsiębiorstwo pozycji na rynku, jaką chce ono nadać swojemu…