Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

POLITYKA PIENIĘŻNA W POLSCE CZ. II

Istniejący od 1989 r. dwupoziomowy model bankowości oddzielił funkcje banku centralnego od bezpośredniej działalności kredytowej i zapewnił dualizm w kreowaniu pieniądza (por. rozdz. 1.3.) oraz konkurencję między bankami. Są to cechy…

Płace od współczesnych pracodawców

Współczesny pracodawca ma skłonność do płacenia tylko za "kupowane" kompetencje i za efekty pracy. Nie bardzo chce płacić za wysiłek, tym bardziej, że trudno go zmierzyć. Punkt widzenia pracowników jest tu inny - wysiłek jęst dla nich…

RESTRUKTURYZACJA KREDYTÓW CZ. II

Sanki podjęły postępowania ugodowe, których celem było doprowadzenie do ugody między dłużnikiem (kredytobiorcą) a wszystkimi wierzycielami, w tym z bankiem. Banki wszczynały bankowe postępowania ugodowe, gdy działania podejmowane przez…

Cechy potencjału ludzkiego

Odpowiedni pomiar i opis innych cech potencjału ludzkiego, takich jak: potencjał intelektualny, możliwości zapamiętywania, spostrzegawczość, chociaż niekiedy bardzo trudny, ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania skutecznej kontroli.

Regulowanie cyklu życia produktu

Fazy Cykle życia poszczególnych produktów mogą się różnić czasem krótkie trwania kolejnych faz. Istnieją produkty, które mogą mieć i długie wydłużoną w czasie fazę III przy wyrównanym czasie trwania pozostałych faz. Wiele jest takich…