Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Opakowanie, oznakowanie i cena produktu

Większość wytwarzanych i sprzedawanych produktów dociera Opakowanie do konsumentów w opakowaniu, które jest ważnym elementem produktu wyposażenia produktu. Znaczenie opakowania w zespole instrumentów związanych z produktem wynika z funkcji, jakie może ono pełnić. Podstawową funkcją opakowania jest funkcja ochrony produktu, związana z zapobieganiem zmniejszaniu lub utracie jego wartości użytkowej. Opakowanie, które nie spełnia funkcji ochronnej, niweczy efekt nakładów ponoszonych przy tworzeniu oraz oferowaniu produktu.

Opakowanie jest instrumentem usprawniania procesów sprzedaży. Eliminuje ono konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów w toku sprzedaży produktów oraz zwiększa stopień wygody nabywców w procesie zakupu. Zróżnicowanie rozmiarów opakowania umożliwia nabywcom zakup produktów w pożądanej ilości oraz regulowanie częstotliwości zakupów.

Opakowanie spełnia funkcję prezentacji oraz identyfikacji produktu. Powinno ono przyciągać uwagę konsumenta oraz kojarzyć się z danym produktem. Przy danej strukturze właściwości różnych produktów niektóre z nich są nabywane ze względu na opakowanie. Nabywca nawiązuje pierwszy kontakt nie z samym produktem, lecz z jego opakowaniem. Może ono wywierać niekiedy silniejszy wpływ na wyobrażenie nabywcy o produkcie niż same jego właściwości. Stopień atrakcyjności opakowania zbliża nabywcę do produktu oraz staje się wskutek tego instrumentem wspierania procesów jego sprzedaży.

Ważną funkcją opakowania jest wyróżnianie produktu na tle innych produktów oferowanych przez konkurentów. Opakowanie, które wyróżnia produkt w sposób akceptowany przez konsumentów, jest instrumentem wyboru produktu oraz czynnikiem zachęcającym do zakupu. Znaczenie tej funkcji wzrasta wraz ze wzrostem liczby różnych produktów, które zaspokajają dane lub podobne potrzeby konsumentów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.