Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Ogólne strategie konkurencyjne

We współczesnej gospodarce dominującą formą rynku jest rynek oligopolistyczny. Taka forma rynku oznacza, że konkurenci są powiązani strategicznie każdy z każdym. Oznacza to także, że to, jaka strategia działania jest najlepsza dla jednego przedsiębiorstwa, zależy od strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa konkurencyjne.

Głównym problemem przy formułowaniu strategii marketingowych przedsiębiorstwa w warunkach rynku oligopolistycz- nego jest takie uplasowanie się wśród konkurentów, aby osiągnąć zamierzone cele. Nie wdając się w szczegółowe dyskusje, można stwierdzić, że cele te sprowadzają się do osiągnięcia najwyższej efektywności działania. Dążenie przedsiębiorstwa do osiągnięcia najwyższej efektywności działania skłania je do podejmowania przedsięwzięć umożliwiających korzystniejsze usytuowanie się na rynku w stosunku do przedsiębiorstw konkurencyjnych. Korzystniejsze usytuowanie się danego przedsiębiorstwa na rynku w stosunku do jego konkurentów oznacza zdobycie nad nimi przewagi konkurencyjnej.

Przewaga Pojęcie „przewaga konkurencyjna”, stosowane powszechnie, nie konkurencyjna jest jednak jednoznacznie interpretowane. Wielorakość poglądów odnosi się zarówno do samej istoty przewagi konkurencyj- nej, jak też jej typów, źródeł, warunków uzyskiwania oraz utrzymywania itp.

Niezależnie od różnic interpretacyjnych ujęć przewagi konkurencyjnej, można przyjąć, że przewaga konkurencyjna to uzyskana unikatowa pozycja przedsiębiorstwa na rynku (branży) w stosunku do jego konkurentów. Widocznym przejawem przewagi jest wyższość przedsiębiorstwa nad jego konkurentami.

Wyższość ta jest najczęściej postrzegana jako niższe koszty i ceny, lepsze produkty, lepsze usługi, szybsze dostawy, dobre wyobrażenie o przedsiębiorstwie i marce produktu itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.