Wiedza biznesowa, finansowa, ekonomiczna. Szukasz firmy szkoleniowej?

Ocena wyboru rynku docelowego

Decyzja o wyborze rynku docelowego jest następstwem wyodrębnienia kilku kluczowych segmentów rynku i przypisania odpowiednich ocen (na podstawie osobistego osądu) oraz wag. Ich proporcje powinny być zbieżne z celami marketingowymi i wcześniej opracowaną strategią rozwoju. Na przykład gdy firma koncentruje się na dotarciu do jak największej liczby nowych klientów (rozwój rynku), to największą wagę należy przypisać wielkości segmentu, z kolei jeśli celem jest penetracja rynku, to największe znaczenie ma stopień dotychczasowego zaspokojenia potrzeb w segmencie.

Oceny potencjału rynków docelowych dokonujemy w skali od 1 (bardzo słaby potencjał) do 5 (bardzo silny potencjał). Przeliczenia w arkuszu kalkulacyjnym (iloczyn ocen i wag) następują automatycznie. W ten sposób uzyskujemy liczbowe oceny potencjału poszczególnych segmentów. Warto pamiętać o dokładnej weryfikacji jakościowej ocen liczbowych, które otrzymamy w wyniku oceny rynków docelowych. W praktyce zarządzania marketingowego decyzję o wyborze rynku docelowego poprzedzają szczegółowe analizy i badania (między innymi dyskusje w gronie ekspertów, stosowanie skomplikowanych technik statystycznych). Często zdarza się też, że firma uzna dany segment rynku za bardzo atrakcyjny, ale nie ma zasobów, by dokonać inwestycji koniecznych do zaspokojenia potrzeb danej grupy klientów. Zazwyczaj więc wybór lynku docelowego następuje w efekcie dopasowania możliwości rynkowych do tego, na co firma może sobie pozwolić, dysponując określoną wielkością aktywów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.