Oblicz, ile wody zaleje twój domokl_poradnika

Niech na matematyce uczniowie policzą objętość zalanego domu i straty swojej rodziny, a na języku polskim przeprowadzą wywiad z powodzianinem o najzabawniejszym wydarzeniu, jakiego doświadczył podczas kataklizmu – tak w 2010 proponował MEN.

Na swojej stronie resort zachęcał nauczycieli do sięgnięcia po poradnik “Jak sobie radzić z powodzią” pod redakcją Małgorzaty Siudak i Elżbiety Tyralskiej-Wojtyczy wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W adresowanej do wszystkich typów szkół, od podstawówek po licea książce są informacje, jak zabezpieczyć dom, jak przygotować się do ewakuacji i co zrobić po powrocie do zniszczonego domu. Są też ćwiczenia, quizy i scenariusze lekcji. Autorki proponują, by na języku polskim nauczyciel w podstawówce polecił uczniom przeprowadzenie wywiadu ze świadkiem powodzi o najgroźniejszej lub najzabawniejszej sytuacji. Na matematyce zaś gimnazjaliści mają obliczać np. pola powierzchni terenów podtopionych w swojej miejscowości.

 

Pierwsze wydanie wyżej wymienionej broszury ukazało się 11  lat temu w ramach unijnego projektu.

- Chcemy zwrócić uwagę, że materiały dydaktyczne na temat powodzi są gotowe i można z nich korzystać – odpowiada Justyna Sadlak z biura prasowego MEN. – Poradnik może być inspiracją do zajęć dla uczniów na terenach popowodziowych. Zawiera też materiały, które mogą być pomocne w przygotowaniu dzieci do powrotu do rzeczywistości po walce z powodzią.

 

Źródło: wyborcza.pl

 

Poniżej zamieszczamy komentarz współautorki broszury Pani Małgorzaty Siudak, za który bardzo dziękujemy:

Muszę, jako współautorka wydawnictwa sprostowac:

1. Cytowane wydawnictwo jest książką o tytule “Jak sobie radzić z powodzią. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli”, którego wydawcą jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – aktualnie na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (http://www.powodz.gov.pl/pl/edukacjadostępne jest jego V wydanie (poprawione i uzupełnione). Tam też dostępna jest broszura o podobnym tytule, której okładka zdobi zamieszczony powyżej tekst. Broszura opisuje zasady i sposób organizacji konkursu dla szkół o tematyce powodziowej.

2. Cytowany fragment artykułu przygotowali dziennikarze w 2010 r., którzy nie chcieli przyjąć do wiadomości, że wydawnictwo powstało dużo wczesniej (w 2004 r.) niż wydarzyła się powódz w 2010 roku i jego zadaniem było wsparcie nauczycieli w prowadzeniu w szkołach zajęć o tematyce powodziowej, ze szczególnym naciskiem na działania prewencyjne (wydawnictwo zawiera gotowe scenariusze zajęć i propozycje poruszania tematyki powodziowej na różnych przedmiotach, w tym też na matematyce, bo w 2004 r. nie było przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa). Gdyby takie zajęcia prowadzono w szkołach przed powodzią, to wtedy skutki psychologiczne byłyby znacznie mniejsze. Zwracałam dziennikarzom podczas wywiadu uwagę na ten aspekt, ale woleli raczej wyszukac jedno z wielu zadań, prawie na ostatniej ze 170 stron ksiązki, żeby tylko przypiąć łatkę Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Małgorzata Siudak