Warsztaty 28.11.14

Spacer badawczy w Gminie Wilków w trakcie warsztatów konsultacji społecznych.

Miejsca spotkań z mieszkańcami Gminy

Wilków, Szczekarkówka, Kępa Chotecka, Zagłoba

Warsztaty artystyczne 1-5.07.15

dla gminnej szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczytnej (woj. dolnoœląskie)

| - granica obszaru modelu hipsometrycznego
Zapraszamy do dołączania swoich zdjęć do mapy, miejsc godnych polecenia, ciekawych obiektów na terenie Gminy Wilków. Prosimy o przesyłanie zdjęć z krótkim opisem na adres: redakcja@
przygotujmysierazem.pl