Mapy zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody:

pochodzą z Hydroportalu ISOK: mapy.isok.gov.pl/imap/

1) obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)
M34032Ba4_ZG_100_na_ekran
2) obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)
M34032Ba4_ZG_500_na_ekran

Mapy ryzyka powodziowego – negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych:

pochodzą z Hudroportalu ISOK: mapy.isok.gov.pl/imap/
1) obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%)
M34032Ba4_RL_100_na_ekran
2) obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)
M34032Ba4_RL_500_na_ekran